Informacja o Projekcie

ue_inet

Informujemy, że firma iNET Południe realizuje projekt w ramach

Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu przez firmę iNET Południe”

Całkowita wartość projektu: 916 586,00
Kwota dofinansowania:
751 300,00

Okres realizacji: 01.02.2011 r. do 31.10.2013 r.

www.europa.eu www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.wwpe.gov.pl

Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka